Links
Leder

Samarbejde om grundvandsbeskyttelse – NU

Hvis man her i starten af 2016 har fulgt med i debatten om landbrugspakken og beskyttelsen af grundvandet over for pesticider, kan man godt komme til at tænke over, om der virkelig er behov for at genopfinde grundvandsbeskyttelsen? I Danmark er der både i befolkningen og blandt politikerne konsensus om, at drikkevand skal komme fra rent og uforurenet grundvand, der kun behøver en simpel rensning …
Jordforurening
Jordforurening
Grundvand
Grundvand
Råstoffer
Råstoffer
Magasin
Magasin
Danish Soil Partnership
Se film
Se film
Se film