Links
Leder

VIDENCENTRET GENNEM 20 ÅR

  Jordforureningsområdet i Danmark har været håndteret af myndighederne gennem 33 år, og i de sidste 20 år har Videncenteret været med på vognen. En ændring af den daværende affaldsdepotlov den 22. maj 1996 flyttede ansvaret for prioritering, af hvilke forureninger der skal undersøges og oprenses for offentlige midler, fra Miljøstyrelsen til amterne. Staten var 'nervøs' for, om amterne nu kunne …
Jordforurening
Jordforurening
Grundvand
Grundvand
Råstoffer
Råstoffer
Magasin
Magasin
Danish Soil Partnership
Se film
Se film
Se film