Information til ejere af forurenede grunde - pjece

Information om kortlægning

Information - til ejere af forurenede grunde

Denne folder informerer om amtets kortlægning af jordforurening og om kortlægningens konsekvenser for grundejere og brugere.

I Danmark anvender især virksomheder og industrien mange kemikalier. Nogle steder er kemikalierne gravet ned, hældt ud eller spildt, så jorden er blevet forurenet. Andre steder er det utætte tanke, defekte kloakker, lossepladser, trafik og skorstensrøg, som har betydet, at jorden er forurenet. I de fleste tilfælde vil der ikke være nogen akut sundhedsfare ved at bo på en kortlagt grund, f.eks. fordi forureningen ligger tilpas dybt i jorden. Men i de tilfælde, hvor forureningen kan skade menneskers helbred eller værdifuldt grundvand, skal der gribes ind.

Amterne kortlægger derfor jordforureningen i samarbejde med kommunerne for at finde frem til, hvor der skal gøres en indsats. Samlet set er kortlægningen en stor opgave, som amtet gennemfører over en årrække.

Kortlægning sker ved at samle oplysninger om, hvor der har ligget virksomheder og aktiviteter, som kan være skyld i jordforurening. Hvis det er sandsynligt, at der er foregået aktiviteter, som gør, at jorden kan være forurenet, kortlægger amtet grunden på vidensniveau 1. Hvis der er påvist forurening, kortlægger amtet den forurenede del af grunden på vidensniveau 2. Når der er kortlagt en forurening på en grund, skal man normalt have tilladelse til at foretage byggeri eller gravearbejde, og flytning af jord fra en grund skal anmeldes til kommunen.

Vis rapport