Forurening med opløsningsmidler fra renserier

I mere end 100 år har danske virksomheder anvendt forskellige kemikalier i produktionen. Tidligere var man desværre ikke nær så opmærksom på en korrekt håndtering og på deres skadevirkninger, som man er i dag. Derfor er der i Danmark i dag omkring 14.000 grunde, som er forurenede, fordi de har rummet industri eller andre erhverv. Disse forureninger kan vi ikke bare lade ligge. Nogle forureninger kan sive ned i grundvandet og true det drikkevand, som vores børn og tipoldebørn skal have glæde af. Andre forureninger kan udgøre en risiko for dem, der bor på arealet.

Denne pjece er tænkt som en vejledning til beboere på forurenede grunde, og den er blevet til i et samarbejde mellem Fyns Amt og Amternes Videncenter for Jordforurening.

Vis rapport