Links
Leder

Store jordforureninger

  I den nyligt afsluttede valgkamp var en del opmærksomhed rettet imod store jordforureninger. I november måned besøgte Folketingets Miljø og Fødevareudvalg Høfde 42 og Kærgård Klitplantage for ved selvsyn at se på de to markante sager. Region Midtjylland og Region Syddanmark var vært for studieturen, og besøget fik stor opmærksomhed i særligt lokalpressen, hvor de to store giftdepoter har været…
Jordforurening
Jordforurening
Grundvand
Grundvand
Råstoffer
Råstoffer
Magasin
Magasin
Danish Soil Partnership
Se film
Se film
Se film